Publicerad: 29 april 2020

Nyhet

Coronaviruset ger en djup lågkonjunktur

Skatteunderlaget för året kommer att bli betydligt svagare än förväntat. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur, som kan dröja kvar i flera år.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag en ny skatteunderlagsprognos för kommuner och regioner. De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps med exceptionella minskningar i produktion, inkomster och sysselsättning.

Den svenska ekonomin krymper också. Årets andra kvartal kommer att innebära ett rekordartat ras. Sysselsättningen i landet kommer att minska och det kommunala skatteunderlaget blir betydligt svagare än SKR bedömde i såväl den första skatteunderlagsprognosen för året och i prognosindikationen 20 mars.

– Den utveckling som vi nu ser är helt unik. Det är högst ovisst hur mycket stryk som den svenska ekonomin tar i år. Vi hoppas och tror på att ekonomin vänder upp under det tredje kvartalet, men även om så sker är det svårt att bedöma helåret. Ett ännu svagare skatteunderlag i år kan inte uteslutas, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Långsam ökning av skatteunderlag även kommande år

SKR reviderar ner skatteunderlaget och bedömer nu att det enbart kommer att växa med 0,9 procent i år, vilket är 1,5 procentenheter lägre än i februariprognosen. Redan nästa år beräknas dock en konjunkturåterhämtning ske vilket medför högre skatteunderlagstillväxt. Men den sammantagna utvecklingen för 2020–2021 innebär ändå väsentligt lägre skatteintäkter i såväl SKR:s som andra konjunkturbedömares tidigare prognoser.

– Möjligheten för egenföretagare att stärka sin likviditet genom att dra av den vinst, som man gjorde under förra året i deklarationen slår också hårt mot skatteunderlaget 2019. Regeringen har dock utlovat att kommuner och regioner ska kompenseras för åtgärden via de generella statsbidragen, säger Annika Wallenskog.

I Ekonomirapporten, som presenteras den 11 maj, kommer SKR att närmare beskriva scenariot för samhällsekonomin och kommunernas och regionernas specifika situation.

Fakta

Skatteunderlagsutvecklingen beskrivs mer i detalj i cirkulär 20:20 och EkonomiNytt 05/2020.

Nästa skatteunderlagsprognos kommer 24 augusti.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!