Publicerad: 31 januari 2020

Nyhet

Brister i utredning om digifysiskt vårdval

Det finns stora möjligheter att utveckla en mer digital vård. Men regeringens utredning saknar helhetsperspektiv och fokuserar för mycket på nya regleringar i primärvården.

Marie Morell

Marie Morell

SKR:s styrelse skickar i dag sitt yttrande på den statliga utredningen ”Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” till regeringen.

– Patientens ställning behöver stärkas och utbudet av kontaktvägar behöver öka, det är vi helt eniga med utredaren om, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

SKR ser en brist i att utredningen varken behandlar den kommunala hälso- och sjukvården eller samspelet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Visioner för framtidens hälso- och sjukvård måste utvecklas inom ramen för en nationell strategi för Nära vård.

– Mycket av det som lyfts i utredningen pågår redan och det är problematiskt att försöka reglera allt genom nya lagar. Lösningarna måste handla om att ge regionerna större mandat och rådighet över frågorna och kunna anpassa vårdutbudet utifrån de faktiska behoven, säger Marie Morell.

Kontinuitet handlar om mer än listning

För att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet föreslår utredaren att valfriheten i primärvården begränsas till möjligheten att lista sig hos en vårdgivare. SKR menar dock att kontinuitet bör ses ur ett bredare perspektiv än att bara handla om reglerad personkontinuitet.

– Möjligheten till kontinuitet i mötet med vården behöver förbättras. Men kontinuitet handlar om mer än bara listning på läkare, bland annat om tillgänglighet, bemötande och delaktighet, säger Marie Morell.

Olle Olsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!