Publicerad: 3 februari 2020

Nyhet

Bra med tydligare reglering av modersmålsundervisning

SKR har fattat beslut om remissvar på utredningen om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. SKR ser positivt på en timplanereglering.

Anders Knape.

Anders Knape.

SKR motsätter sig utredningens förslag om att kommunerna ska ha skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning oavsett hur många elever som är intresserade av att läsa språket och i obegränsat antal år under skoltiden.

– Utifrån rådande ekonomiska läge och svårigheterna att rekrytera behöriga modersmålslärare ser vi inte att betänkandets förslag till ambitionshöjningar är möjliga att genomföra, konstaterar Anders Knape, ordförande i SKR.

Utredningen föreslår en timplanereglering av ämnet modersmål.

– SKR ställer sig bakom en timplanereglering av ämnet modersmål och även förslaget att stärka nyanlända elevers rätt till studiehandledning på modersmål för att eleverna ska ges bättre förutsättningar att nå kunskapskraven, säger Anders Knape.

SKR delar också utredningens uppfattning att Skolverket bör få i uppdrag att ta fram ett ramverk för att bedöma en elevs grundläggande kunskaper i modersmål. Myndigheten bör också få i uppdrag att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet.

Mara Caryll
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!