Publicerad: 14 december 2020

Nyhet

Bra med Försäkringskassans slopade krav på läkarintyg

SKR välkomnar att Försäkringskassan släpper kraven på läkarintyg för sjukpenning och vab från dag 15 till att begära läkarintyg först dag 22 i en sjukperiod.

Foto

Marie Morell

− I det pressade läge som hälso- och sjukvården befinner sig i, är alla åtgärder som innebär en avlastning för vården välkomna. Vi är glada över att Försäkringskassan har lyssnat på regionerna och varit lyhörda för deras behov av att minska belastningen på vården. Just nu behövs alla resurser till att vårda sjuka, inte till att skriva intyg, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner(SKR).

Försäkringskassans åtgärd innebär att de ändrar sin handläggning och försöker så långt det är möjligt att inhämta information på andra sätt än genom läkarintyg. Någon lagstiftningsmässig ändring har inte införts. Därför gick Försäkringskassan i fredags in med en framställan till regeringen där man hemställde om att i förordningen tillfälligt släppa på kravet på läkarintyg för sjukpenning fram till dag 21.

Redan i mars i år vände sig SKR till regeringen och hemställde om att slopa kravet på läkarintyg de första veckorna, för att avlasta vården.

− Med all respekt för att läkarintygen även är viktiga för arbetsgivare i deras hantering av sjukfrånvaron, är detta ett viktigt besked. Vi stödjer därför förslaget som underlättar både för hälso- och sjukvården och för Försäkringskassan i deras handläggning, säger Marie Morell.

Helén Lundkvist Nymansson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!