Publicerad: 30 januari 2020

Nyhet

Bra initiativ kring kommuners bredbandsutbyggnad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera en lagändring som låter kommunala stadsnät bygga bredband över kommungränser. SKR välkomnar uppdraget.

Anders Knape

Anders Knape

Ett stadsnät är ett kommunalt bolag som äger och driver bredbandsnät.

– Det är positivt att regeringen tar det här initiativet. Att stadsnäten får bygga bredband utanför den egna kommunens geografiska gränser är en förutsättning för att alla i Sverige ska få tillgång till snabba uppkopplingar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har haft överläggningar med regeringen i frågan, och PTS ska nu genomföra sin analys i dialog med SKR.

– Vi ser fram emot att samarbeta med PTS och vi tycker att det är bra att uppdraget ska vara utfört redan sista mars. Ju tidigare en lagändring genomförs, desto snabbare kan stadsnäten komma igång med angelägen bredbandsutbyggnad, säger Anders Knape.

SKR har föreslagit att det införs ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen i lagen om elektronisk kommunikation.

– Lokaliseringsprincipen hindrar stadsnäten att verka över kommungränser. Vi ser gärna att förslaget om undantag förverkligas av regering och riksdag, säger Anders Knape.

Michaela Stenman
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!