Publicerad: 5 januari 2021

Nyhet

Bra förslag för möjlighet till ytterligare begränsningar

Regeringens förslag till nya förordningar kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen är viktiga när det uppstår behov av att införa ytterligare åtgärder för att minska trängsel.

Anders Knape.

Anders Knape.

Den senaste tidens ökning av smittspridningen har skapat en mycket ansträngd situation och stor belastning på hälso- och sjukvården i stort och särskilt för intensivvården. Också andra verksamheter inom välfärdssektorn är satta under hård press, bland annat äldreomsorgen.

SKR har i dag lämnat synpunkter på regeringens förslag till nya förordningar samt Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter kopplat till den kommande covid-19-lagen.

− Det är viktigt att den kommande covid-19-lagen kan användas för att reglera vissa verksamheter för att minska trängsel och därmed minska smittspridningen. Regeringens förslag är överlag bra men det finns bland annat behov av tydligare besked om hur staten ska ersätta de kostnader som uppstår hos de verksamheter som drabbas, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR delar regeringens uppfattning att det finns behov av att kunna införa ytterligare åtgärder för att motverka trängsel och anser att det är viktigt med möjligheten att besluta om särskilda begränsningar för vissa verksamheter.

De åtgärder som sätts in måste dock vara proportionerliga och behöver ta särskild hänsyn till barn och ungas behov av fysisk aktivitet. Det är också viktigt att de ekonomiska förutsättningarna blir tydligare, hur staten kommer ersätta de verksamheter och företag som drabbas av extra kostnader samt intäcktsförluster.

Fakta

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

Germund Persson
Chefsjurist

Ulrika Vestin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!