Publicerad: 17 april 2020

Nyhet

Bra att vården nu kan utvecklas och moderniseras

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om en ny primärvårdsreform. SKR är positiva till att det stärker omställningen till en nära vård som ger invånarna en personcentrerad vård och omsorg.

Marie Morell

Marie Morell

Primärvården bör vara navet i framtidens hälso- och sjukvård och samspela med övrig hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Det skriver regeringen i lagrådsremissen ”Inriktningen för en nära och tillgänglig vård” – en primärvårdsreform som regeringen fattat beslut om och skickat till Lagrådet.

– SKR delar den uppfattningen och det är därför välkommet att primärvården föreslås få en tydligare och moderniserad roll och stärks som navet i omställningen till en nära vård. Det underlättar för regioner och kommuner att ta tillvara de gemensamma resurserna på bästa sätt och i nära samarbete ge invånarna en personcentrerad och hälsofrämjande vård och omsorg, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det är särskilt glädjande att personcentrerad vård och hälsofrämjande insatser lyfts som viktiga grundstenar i primärvården.

– Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är nyckeln till en god folkhälsa och ökad livskvalité. Att dessutom lagrådsremissen tar sin utgångspunkt i den personcentrerade vården är en styrka där vi ser patientkontrakt som ett viktigt redskap, säger Marie Morell.

Lagrådsremissen lyfter kravet om fast läkarkontakt. Redan idag ska alla patienter som så önskar få möjlighet att ha en fast läkarkontakt i primärvården. Patienter ska känna sig trygga och veta vem de ska vända sig till. I den nära vården är teamet, som sätts ihop med utgångspunkt i patientens behov och förutsättningar allra viktigast. I teamet är också patienten och närstående självklara aktörer.

– För en del är den fasta läkarkontakten viktig för andra har teamet en mer avgörande roll. I en modern primärvård finns det både behov och plats för båda lösningarna. Den fasta läkarkontaktens roll i teamet måste utvecklas utifrån lokala förutsättningar, säger Marie Morell

SKR anser att lagrådsremissen är ett viktigt steg för att underlätta den nödvändiga och önskvärda omställningen till en nära vård.

– Jag ser fram emot propositionen i höst men för att få kraft och uthållighet i omställningen av hälso- sjukvården behövs även en gemensam nationell strategi mellan staten, regioner och kommuner, säger Marie Morell.

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!