Publicerad: 12 maj 2020

Nyhet

Bra att regeringen lyssnar på SKR

Igår presenterade SKR Ekonomirapporten med en rad önskemål om bättre ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Det är glädjande att regeringen lyssnat på SKR och gör åtgärder.

Anders Knape

Anders Knape

SKR framförde igår behov och önskemål för att kommuner och regioner ska få bättre förutsättningar för att i största mån kunna klara de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Redan samma dag kom ett löfte från regeringen och stödpartierna att ge 3 miljarder kronor i stöd till kollektivtrafiken som baseras på intäktsförlust.

I dag har regeringen presenterat ytterligare åtgärder för att ändra den förordning som reglerar de merkostnader kommuner och regioner har inom hälso- och sjukvård samt äldre- och funktionshindersomsorgen. SKR har framfört att ett stort problem är att förordningen reglerar att ersättning ska utbetalas om medel finns, att ansökan ska ske först sista november och att socialstyrelsen ska prioritera.

Alla dessa punkter ändras nu så att staten garanterar att täcka skäliga merkostnader och en tidigareläggning av ansökan. Samtidigt höjs också taket till att 5 miljarder kronor finns för att återsöka medel för kommuner och regioner.

− Vi är nöjda med de löften som staten kommer med och att de lyssnat på de rekommendationer som SKR givit. Inte minst att de nu lovat att ändra i den förordning som reglerar återsökan om merkostnader. Det ger en trygghet och förvissning om att staten kommer att stå för dessa merkostnader fullt ut. Vi uppfattar ökningen från 3 till 5 miljarder kronor mer som en markering i avvaktan på att kommuner och regioner gör den första omgången av ansökningar efter sommaren. Då har vi möjlighet att se hur stor den faktiska merkostnaden för coronapandemin blir, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!