Publicerad: 19 februari 2020

Nyhet

Bra ambitioner men det återstår att säkra lokal närvaro

Det återstår för Arbetsförmedlingen att upprätta personell närvaro i en stor del av landets kommuner. Myndigheten måste intensifiera sitt arbete i dialog med kommunerna.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Arbetsförmedlingen har lämnat en första lägesrapport till regeringen om hur den lokala närvaron ska säkerställas. Vid slutet av 2020 planeras för kontor i 100 av landets 290 kommuner. Utöver det ska närvaro säkras genom samarbetslösningar.

SKR:s egen analys visar att det fortfarande finns stora utmaningar med bristande dialog och fortsatta frågetecken kring myndighetens närvaro. Bland annat kvarstår det att tydligt definiera vad lokal närvaro innebär.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att Arbetsförmedlingen behöver fungera under den omställningsprocess som nu pågår. Stora delar av kommunsverige har under 2019 vittnat om brister. Det som behöver säkras i första ledet är att det finns personal från Arbetsförmedlingen runtom i landet som kan möta arbetssökande och stödja matchningen till arbetsgivare. På många håll fungerar det inte alls idag, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.

För att följa upp kommunernas perspektiv på Arbetsförmedlingens lokala närvaro och stöd skickade SKR ut en enkät till samtliga kommuner under den första delen av februari. Av de 200 kommuner som svarat uppger 30 procent att de idag saknar en regelbunden dialog med Arbetsförmedlingen och en majoritet uppger att deras perspektiv inte tas tillvara i reformprocessen.

– Lokal kännedom är centralt för att stödja individer. Det är oroväckande att många kommuner uppger att Arbetsförmedlingen inte har säkrat lokaler för 2020. Däremot är det positivt att myndigheten nu ser över möjligheten att verka från kommunernas lokaler i de fall närvaro inte kan säkerställas på annat sätt, säger Per-Arne Andersson.

Nyligen publicerade SKR en sammanställning av kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd där många kommuner lyfter det svikande stödet från Arbetsförmedlingen som en viktig faktor till att kostnaderna ökar.

Fakta

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 oktober 2020.

Oscar Svensson
Utredare

Åsa Karlsson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!