Publicerad: 18 maj 2020

Nyhet

Besked om ytterligare generella statsbidrag

Idag har regeringen och dess samarbetspartier gett besked om ytterligare 6 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner för 2020.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

Pengarna fördelas lika mellan kommuner och regioner med 3 miljarder kronor till kommunerna och 3 miljarder kronor till regionerna.

− I vår Ekonomirapport, som vi presenterade i förra veckan, visade vi tydligt att regionerna och många kommuner nu har en mycket ansträngd ekonomi. Detta beror på intäktsminskningar och kostnadsökningar till följd av coronapandemin. Den extra förstärkningen blir därför ett viktigt tillskott till regioner och kommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen och samarbetspartierna aviserar också att man avser att återkomma om kommunsektorns behov av resurser för kommande år senast i samband med budgetpropositionen i september.

− Många kommuner och regioner börjar inom kort sitt budgetarbete för 2021 och om besked kan komma tidigt även gällande 2021 skulle det bidra till en större stabilitet i kommuner och regioner. Det är inte minst viktigt för att undvika stora varsel och besparingar, säger Anders Knape.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!