Publicerad: 4 februari 2020

Nyhet

Bättre erfarenheter av primärvården

När över 100 000 personer besvarar frågor om sin upplevelse av primärvården så är den stora majoriteten positiva.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Det visar den senaste Nationella Patientenkäten. I samtliga regioner har helhetsintrycket förbättrats och framför allt upplever patienterna att de blir bättre bemötta.

– Att varje patient blir hörd är en förutsättning för en fungerande primärvård och avgörande för omställningen till Nära vård. Alla vård- och hälsocentraler behöver ta del av sina egna resultat för att kunna adressera sina egna förbättringsområden, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nationell Patientenkät inom primärvården genomfördes under slutet av 2019. Svarsfrekvensen har ökat och fler än tidigare har delat med sig av sina erfarenheter genom kommentarer som hälso- och vårdcentralerna får ta del av.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både är engagerade i att svara men även att man har en god erfarenhet och blir väl bemött i primärvården, säger Fredrik Lennartsson.

Respekt och bemötande

Resultatet visar nationellt på en förbättring av samtliga dimensioner som följs upp men framför allt har upplevelsen av Respekt och bemötande förbättrats. Patienterna upplever att de i större utsträckning blir bemött med respekt och värdighet. Även bland de yngre har upplevelsen förbättrats, en grupp som tidigare varit mer kritiska.

I Jämtland, Värmland och Gotland har resultaten förbättrats avsevärt och det är nu i Jämtland patienterna har bäst upplevelse av vården, tätt följt av Halland och Kalmar som fortsatt har nöjda patienter.

De öppna svaren vittnar om att det finns variation i upplevelsen. Väldigt många patienter lyfter vårdpersonalens fantastiska arbete.

  • "Mycket vänlig och hjälpsam personal. XX är den mest omtänksamma läkare man kan ha."
  • " En mycket kompetent läkare som verkligen bryr sig om sina patienter! En stor bukett röda rosor vill jag ge henne!!! "
  • "Är så tacksam att få vara listad hos henne, och få ha samma läkare känns oerhört tryggt! (Sedan 10 år). Hoppas på att det blir många år till!"

Många patienter kommenterar dock även förbättringsområden:

  • "Läkarbesöket ska ha tid för vårdtagare (ej bli störd och det är av yttersta vikt att läkaren lyssnar och agerar därefter)."
  • "Oacceptabelt att ha 3 månaders väntetider för att träffa läkare. Jag är mycket orolig och rädd för framtiden då jag är snart 64 och verkligen behöver hjälp nu."

Ta del av resultaten i den Nationella Patientenkäten

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälso- och vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 17 oktober- 28 november 2019. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

42 030 patienter har lämnat kommentarer.

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hanna Emami
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!