Publicerad: 23 mars 2020

Nyhet

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Joakim Larsson, ordförande i SKRs förhandlingsdelegation och Ulf Olsson, vice ordförande i SKRs förhandlingsdelegation

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att välfärdens verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. Parterna inom kommun- och regionsektorn har därför enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020.

– Välfärdens verksamheter behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutet att skjuta upp förhandlingarna är fattat av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona samt de fackliga parter som förhandlar om nya avtal; Kommunal, OFR Läkare (Läkarförbundet) och OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

– Både arbetsgivare och fack eftersträvar bra och långsiktigt hållbara avtal. Vår gemensamma bedömning är att det inte finns tillräckligt goda förutsättningar att åstadkomma detta under de närmaste månaderna. Det viktigaste nu är att säkerställa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö och en god vård och omsorg, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegationen.

Avtalen för OFR Läkare och OFR Allmän kommunal verksamhet löper ut den 31 mars 2020 medan avtalet för Kommunal löper ut den 30 april 2020. Alla dessa avtal förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalen rör totalt omkring 650 000 medarbetare.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!