Publicerad: 22 december 2020

Nyhet

Avtalet med Vårdförbundet löper vidare till 2022

Det är nu klart att avtalet HÖK 19 mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet löper vidare till den 31 mars 2022. Det ger tid att fortsätta arbetet med att utveckla avtalets tillämpning.

Niclas Lindahl

Niclas Lindahl

– Vi är överens med Vårdförbundet om att avtalet har börjat visa positiva resultat i form av ökad lönespridning och ökade möjligheter till lönekarriär. Det lokala lönebildningsarbetet har fungerat bra, trots stora utmaningar på grund av pandemins effekter, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef för Sveriges Kommuner och Regioner .

I och med att avtalet löper vidare ges möjlighet till fortsatt arbete med att stödja och utveckla tillämpningen av avtalet. Det gäller till exempel olika partsgemensamma utvecklingsarbeten samt viktiga frågor om prioritering av särskilt yrkesskickliga och ökade möjligheter till lönekarriär inom yrket över tid.

– Det lokala arbetet samt de partsarbeten som har bedrivits har gett resultat, även om det finns lokala skillnader. Tillsammans med Vårdförbundet kan vi konstatera att arbetet med en önskvärd lönestruktur och att utveckla karriärmodeller kräver ett fortsatt aktivt arbete och långsiktigt engagemang för att ge ännu bättre resultat, säger Niclas Lindahl.

Parterna konstaterar också att ett löpande avtal ger stabilitet och en gemensam grund att stå på i de mycket tuffa utmaningar som pandemins effekter innebär för vårdens verksamheter och medarbetare.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!