Publicerad: 1 juni 2020

Nyhet

Avhoppen bland förtroendevalda vanligast bland unga

Antalet avhopp från kommunfullmäktige har minskat medan avhoppen från regionfullmäktige har ökat enligt SCB. Mer stöd behövs till förtroendevalda för att upprätthålla demokratin.

Anders Knape

Anders Knape

SCB:s statistik visar att andelen avhopp, trots en liten minskning, fortfarande är störst från kommunfullmäktige, där 5,7 procent av de som valdes in 2018 har lämnat efter ett år. Det är cirka en halv procentenhet mindre än motsvarande andel ett år in i föregående mandatperiod. I regionfullmäktige hade 5,2 procent av de som valdes in 2018 hoppat av från fullmäktige efter ett år, vilket är en ökning med ungefär en halv procentenhet.

I region- och kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland unga folkvalda under 30 år, visar SCB:s rapport. I kommunfullmäktige är det något vanligare med avhopp bland kvinnor, medan det från regionfullmäktige är något vanligare med avhopp bland män.

Jämfört med för två mandatperioder sedan eller tidigare är det en ökning av avhopp i samtliga politiska församlingar.

SKR stödjer förtroendevalda i deras uppdrag

− Det här är en viktig temperaturmätning och den ger oss en indikation om hur SKR kan fortsätta att stödja lokala och regionala förtroendevalda, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR, liksom kommunerna och regionerna, arbetar aktivt med att stödja lokala och regionala förtroendevalda i sina uppdrag via utbildningar, nätverk och ledarprogram. Inte minst stödjer regeringen en satsning på att hantera och stävja hot, hat och våld, som med åren har ökat mot förtroendevalda.

Personliga skäl bakom avhopp

Tidigare undersökningar har visat att det främst är personliga skäl som ligger bakom avhoppen. Till personliga skäl räknas hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt från kommunen. SKR:s rapport ”Fullmäktigeledamoten och mandatperioden” (2017), visade också att unga hoppar av förtroendeuppdraget i större utsträckning, men att det i regel inte sker för att de är missnöjda utan för att de flyttar. Många av avhopparna kan också tänka sig att engagera sig igen. SKR:s rapport visade samtidigt att det finns exempel där det saknas stöd från arbetet när de går ifrån för sina politiska uppdrag.

Avhopp på grund av hot och hat

Det finns också många exempel där förtroendevalda hoppar av sina uppdrag helt eller delvis på grund av hot och hat.

− Det är ett hot mot vårt demokratiska system när utsatthet är ett skäl till avhopp. SKR vill se att förtroendevaldas förutsättningar att verka under trygga förhållanden i sitt uppdrag stärks och tydliggörs, säger Anders Knape.

Björn Kullander
Utredare

Martin Lidhamn
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!