Publicerad: 9 april 2020

Nyhet

Ändringar i vårdöverenskommelser

Regeringen har idag beslutat om ändringar i ett flertal av årets vårdöverenskommelser. Beskeden är nödvändiga för att avlasta kommuner och regioner i det ansträngda läge som nu råder.

Marie Morell

Marie Morell

För några veckor sedan skickade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en hemställan till regeringen med behov av snabba ändringar i sex av årets överenskommelser på vårdområdet. Nu har regeringen beslutat om förändringar som innebär lättnader på kraven om administration och redovisning för fem av dessa.

– När förutsättningarna förändras så här drastiskt med pandemin, så måste kommuner och regioner lägga allt fokus på att hantera krisen. Det är positivt att regeringen nu tagit beslut om ett flertal ändringar i våra gemensamma överenskommelser, som underlättar under 2020. SKR och regeringen behöver nu fortsätta dialogen om vad besluten betyder i praktiken för kommuner och regioner, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen, SKR.

Besluten rör följande överenskommelser:

  • Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider.
  • God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
  • Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med flera.
  • Insatser inom området psykisk hälsa.
  • Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!