Publicerad: 17 januari 2020

Nyhet

Andelen vårdrelaterade infektioner minskar

Under perioden 2013-2018 har andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskat från 5,2 procent till 4,4 procent.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

– Det är positiva siffror som visar på att det går att minska de vårdrelaterade infektionerna på sjukhusen. Det är glädjande att se att regionernas förbättrade arbete ger resultat, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Minskningen beror på förbättrade rutiner på sjukhusen. Det handlar bland annat om bättre kunskap om vårdrelaterade infektioner, tillgång till material och utrustning samt kontinuerliga mätningar.

Trots minskningen drabbas årligen omkring 60 000 patienter av vårdrelaterade infektioner. Äldre patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp är de som i högst utsträckning drabbas. De patienter som drabbas får ligga kvar på sjukhus mer än dubbelt så lång tid än de annars skulle göra.

– Vårdrelaterade infektioner kan innebära ett stort lidande för många patienter. Genom ett bra förebyggande arbete kan andelen patienter som drabbas halveras, det skulle också minska kostnaderna för regionerna med uppemot två miljarder kronor årligen, säger Fredrik Lennartsson.

En viktig del handlar om att förebyggande insatser för de äldsta patienterna som genomgår större kirurgiska ingrepp behöver planläggas väl. Hela patientens vårdkedja behöver planeras, inte minst tiden på vårdavdelningen efter det att patienten lämnat den postoperativa avdelningen.

Fakta om vårdrelaterade infektioner och vårdskador

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner mäts varje år genom en så kallad markörbaserad journalgranskning. Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Under perioden 2013 – 2018 har totalt 88 638 somatiska vårdtillfällen vid akutsjukhus i Sverige granskats.

En vårdskada är en undvikbar skada. Vårdskadorna står för omkring 12 procent av sjukhusvårdens totala kostnader i Sverige.

Agneta Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!