Publicerad: 5 juni 2020

Nyhet

Allt fler positiva till att få service digitalt

Enligt en ny undersökning är 83 % av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor.

Foto

Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på SKR

Resultaten är hämtade från en webbpanelsundersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Motsvarande mätning har tidigare genomförts 2016 och 2018.

– Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att utveckla välfärden och möta de utmaningar som kommuner och regioner står inför. Därför är det viktigt att veta vad invånarna tycker om den digitala servicen. Det är glädjande att en ökande andel är positiva, samtidigt som vi fortfarande har en bit kvar innan vi lever upp till invånarnas förväntningar, säger Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på SKR.

Positiv inställning till digitala pedagogiska verktyg

Inom skolans område ökar den positiva inställningen bland invånarna tydligt. 76 % har en positiv inställning till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. 41 % tror också att inlärningsförmågan påverkas positivt medan 16 % tror att den påverkas negativt.

– Vi ser att digitaliseringen kan göra stor nytta för elevernas utveckling samtidigt som den kompletterar och bidrar till att lärarna kan använda sin kompetens där den behövs som mest. Det är glädjande att en stor andel av befolkningen också tror på detta, säger Louise Callenberg.

Stort stöd för digitala tjänster i egenvård

Inom hälso- och sjukvården har situationen med covid-19 ökat hastigheten i den digitala omställningen. På kort tid har många invånare nu fått nya möjligheter att möta både primärvården, specialistvården och äldreomsorgen via digitala lösningar.

I undersökningen, som gjordes strax innan den utvecklingen, framkommer att majoriteten av invånarna är positivt inställda till digitaliseringen i vård och omsorg. Samtidigt sjunker andelen som är positiva något jämfört med tidigare mätningar.

Undersökningen konstaterar också att det finns ett stort stöd för att erbjuda digitala lösningar som stöd för egenvård, där 7 av 10 är positiva.

Malin Anndergård
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!