Publicerad: 22 december 2020

Nyhet

Äldreomsorgen ska stärkas – ny utredning tillsätts

SKR ser med tillförsikt på den utredning som ska lämna förslag till en stärkt äldreomsorg.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Idag presenterade regeringen direktiv till en utredning som ska lämna förslag till en äldreomsorgslag. Lagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre. Den ska också innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredare blir Socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

– Vi vill stärka äldreomsorgen på både kort och lång sikt. Kommuner och regioner arbetar för att utveckla läkarmedverkan i äldreomsorgen, höja den medicinska kompetensen och se till att vi har fler tillsvidareanställda. Vår förhoppning är att utredningens förslag kommer att bidra till det utvecklingsarbete som redan pågår i äldreomsorgens verksamheter, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKR.

SKR har lagt fram förslag om avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Det skulle öka möjligheterna för lokalt anpassade lösningar som kan stärka läkarkompetensen i särskilda boenden och hemtjänst.

– Det är önskvärt att utredningen beaktar möjligheterna till avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Det behövs i en äldreomsorg som ska vårda och ge omvårdnad till allt fler äldre och sköra personer, men också kunna arbeta ännu mer förebyggande kring äldres hälsa, säger Fredrik Lennartsson.

Utredningen behöver även ta avstamp i Nära vårdutredningens förslag och främja det pågående omställningsarbetet som sker i kommuner och regioner. SOL-utredningen inväntas också och dess förslag måste också tas hänsyn till.

Greger Bengtsson
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!