Publicerad: 15 december 2020

Nyhet

2021 bedömer SKR snabbare tillväxt av skatteunderlaget

SKR bedömer att den höga smittspridningen gör att den svenska konjunkturåterhämtningen stannar av kring årsskiftet. Samtidigt stärks utsikterna på längre sikt, såväl globalt som i Sverige.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Konjunkturen dämpas just nu av coronavirusets smittspridning och åtföljande restriktioner. I skatteunderlagsprognosen, som Sveriges Kommuner och Regioner, presenterar idag ser slutet av året och inledningen av nästa år ut att bli svagare jämfört med föregående prognos i början av oktober. Konjunkturutsikterna för 2022, och i viss mån även för andra halvan av 2021, stärks nu av att en oväntat tidig massvaccinering ser ut att komma igång globalt och i Sverige.

Snabbare återhämtning för BNP

Återhämtningen för BNP har i år gått betydligt snabbare än vad SKR tidigare har bedömt och ser nu ut att minska med 3,3 procent istället för 4,2 procent under 2020. Däremot har en liknande uppgång för sysselsättningen uteblivit. SKR:s uppdaterade prognos pekar även på en långsammare uppgång av antalet arbetade timmar 2021, jämfört med föregående prognos.

− BNP-tappet för 2020 ser nu ut att bli betydligt mindre än vad vi och de flesta andra tidigare hade räknat med, framförallt tack vare den oväntat snabba rekylen under tredje kvartalet. Samtidigt ser vi en stor risk för att den höga smittspridningen ger negativa effekter på konjunkturen och för nästa år är osäkerheten för den ekonomiska prognosen fortsatt hög, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppreviderat skatteunderlag för 2021

Skatteunderlaget för 2020 beräknas bli 1,7 procent jämfört med 1,9 procent i föregående prognos, vilket är en följd av att transfereringsinkomsterna beräknas bli något lägre. För nästa år bedöms skatteunderlaget istället skrivas upp till 2,5 procent från tidigare 1,5 procent. Det beror på att SKR bedömer att löneökningstakten för nästa år blir högre än vad som antagits i tidigare prognoser utifrån de löneavtal som slöts under hösten. Lönesumman kommer också att stärkas av förlängningen av systemet för korttidspermitteringar. Denna upprevideringen av lönerna övertrumfar nedrevideringen av antal arbetade timmar 2021.

Även 2022 är prognosen för skatteunderlaget uppskriven, detta år på basis av en upprevidering av antalet arbetade timmar.

Anders Brunstedt
Ekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!