Publicerad: 23 april 2020

Nyhet

180 statliga miljoner för sommarjobb i kommuner

Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. I år ställer satsningen extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

– Genom den här satsningen kommer kommuner kunna ge fler ungdomar insikt i och erfarenhet av arbetslivet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Situationen med Covid-19 kommer i år att försvåra anskaffning av platser då flera kommuner satt stopp för sommarjobb inom äldreomsorg, förskola och LSS-verksamhet. Tyvärr kommer beskedet om satsningen även detta år sent vilket ställer stora krav på flexibilitet hos kommunerna för att hitta nya sommarjobb.

– För att ge fler unga chans till sommarjobb borde också enskilda näringsidkare ges möjlighet att ta del av regeringens sommarjobbssatsning och erbjuda ungdomar sommarjobb, säger Per-Arne Andersson.

Ett sådant initiativ bör särskilt omfatta branscher där det uppstått ett stort behov av personal till följd av rådande pandemi.

Målgruppen för regeringens satsning är de ungdomar som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning, ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning och ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

– För många ungdomar kommer detta att vara det första arbetet och därför också ett första viktigt steg ut på arbetsmarknaden, säger Per-Arne Andersson.

Fakta

Under sommaren 2019 hade cirka 72 800 ungdomar ett feriejobb i en kommun. Det motsvarade 65 procent av de sökande.

Per Överberg
Uredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!