Publicerad: 31 januari 2020

Nyhet

1,7 miljarder kronor för att främja psykisk hälsa

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Marie Morell

Marie Morell

Överenskommelsen för 2020 omfattar drygt 1,7 miljarder kronor.

– Att stärka den psykiska hälsan är en av våra allra viktigaste frågor och vi ser ett stor behov av att fortsätta våra satsningar. Vi behöver arbeta mer förebyggande i hela samhället, samtidigt ska de som behöver vård känna sig trygga med att de får det, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Överenskommelsen innefattar bland annat medel till regioner och kommuner för investeringar i mobila psykiatriteam, suicidprevention, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsbaserad vård och stöd för personer med samsjuklighet, det vill säga personer som har exempelvis både beroende och psykiatrisk diagnos.

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!