Publicerad: 28 juni 2016

Nyhet

Ytterligare koncentration av cancervården

Samtliga landsting/regioner har beslutat att ytterligare sex åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen. De nationella vårdenheterna ska vara igång 1 januari 2017.

Dag Larsson

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, rekommenderade i februari i år landsting/regioner att koncentrera ovanliga och komplicerade åtgärder med botande syfte för ett antal cancerdiagnoser. SKL:s sjukvårdsdelegation uttalade då sitt stöd för att komplicerade cancerbehandlingar bör koncentreras till färre sjukhus än idag. Arbetet har även fått aktivt stöd av cancervårdens patientorganisationer under hela processen.

– Det är glädjande och viktigt för patienterna att landsting och regioner kan samverka på nationell nivå i dessa mycket komplicerade frågor. Och det ökar förutsättningarna för en mer jämlik cancervård för alla patienter i hela landet, säger Dag Larsson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Åtgärder som koncentreras

  • Kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer

Kirurgi med botande syfte för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd ska utföras vid 2 nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

Övrig kirurgi med botande syfte vid matstrups- och magsäckscancer bör utföras vid högst 6 sjukhus i landet, ett sjukhus i varje sjukvårdsregion.

  • Behandling av analcancer

Radiokemoterapi med botande syfte vid analcancer ska utföras vid 4 nationella vårdenheter, Akademiska Sjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

Kirurgi vid analcancer (salvage surgery) ska utföras vid 2 nationella vårdenheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

  • Behandling av vulvacancer

Behandling med botande syfte för patienter med vulvacancer ska utföras vid 4 nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Linköping.

  • Isolerad hyperterm perfusion

Isolerad hyperterm perfusion ska utföras vid en (1) nationell vårdenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan, så kallad CRS/HIPEC

Behandling med CRS/HIPEC ska utföras vid 4 nationella vårdenheter, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

RCC i samverkan avser att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat samt följa upp hur den regionala rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!