Publicerad: 25 februari 2019

Nyhet

Webbutbildning stödjer arbete mot korruption

Nu lanseras en webbutbildning som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.

Vesna Jovic

Vesna Jovic

I början av 2018 tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption i verksamheter inom vård, omsorg och personlig assistans.

Nu tar parterna överenskommelsen vidare med en webbutbildning för att ytterligare bidra med kunskap och stöd för att göra rätt i praktiken. Filmerna beskriver bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar, exempel på dilemman som kan uppstå samt tips på hur verksamheterna kan arbeta med överenskommelsen.

Ambitionen är att öka medvetenheten om vilka korruptionsrisker som finns i branschen och att det ska vara lätt att göra rätt.

– Förhoppningen är att utbildningsfilmerna gör vår gemensamma överenskommelse greppbar och underlättar för lokalt återkommande diskussioner kring hur sektorn kan motverka mutor och korruption, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom vård, omsorg och personlig assistans eller kommer i kontakt med sektorn. Filmerna kan även med fördel användas redan i utbildningsstadiet.

Cecilia Berglin
Handläggare

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!