Publicerad: 15 december 2017

Nyhet

Vindkraftsförlag försvagar den lokala demokratin

SKL säger nej till förslaget att avskaffa lagkravet på kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetablering. Förslaget försvagar den lokala demokratin och inskränker det kommunala självstyret.

Lena Micko

2009 ändrades lagen så att varken detaljplan eller bygglov skulle behövas för att bygga nya vindkraftverk, när dessa tillståndsprövats. Syftet var att underlätta vindkraftsetableringar. För att fortsatt ge kommunerna bestämmanderätt över markanvändningen, som är en del av det kommunala självstyret, infördes dock ett krav på kommunal tillstyrkan, även kallat vindkraftsveto. I en aktuell rapport föreslår Naturvårdsverket och Energimyndigheten att även denna regel tas bort.

– Förslaget innebär en kraftig begränsning av både kommunernas och medborgarnas inflytande över vad som byggs lokalt. Kommunerna blir bara en remissinstans bland många andra. Det är en urholkning av självstyret, som inte kan accepteras, särskilt eftersom myndigheterna inte kan påvisa att förslaget leder till några faktiska skillnader för vindkraftsutbyggnaden, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Kommunerna är positiva till satsningar på förnybar energi och det byggs allt fler vindkraftverk i Sverige. De brister som kan finnas i kommunernas och andra involverade aktörers arbete åtgärdas bäst genom att staten förbättrar befintlig vägledning. Där hjälper SKL gärna till. Att ta bort kravet på kommunal tillstyrkan är ett oproportionerligt ingripande, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!