Publicerad: 20 december 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna på Gotland?

97 procent av de 237 förtroendevalda på Gotland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Gotland har något fler förtroendevalda och en högre andel kvinnor än rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna på Gotland. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Lena Micko, ordförande SKL

Gotland har i genomsnitt en politisk företrädare på 242 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda än snittet i landet. Riksgenomsnittet är cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda på Gotland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att Gotland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda på Gotland:

  • 46 procent av de förtroendevalda på Gotland är kvinnor, jämfört med 43 procent i riket. Gotland har därmed en jämnare könsfördelning bland förtroendevalda än rikssnittet. Sedan 2011 års undersökning har andelen kvinnor som lokalpolitiker ökat med tre procentenheter på Gotland.
  • 14 procent av Gotlands förtroendevalda har barn under sex år. Det innebär att gruppen är något överrepresenterade bland de förtroendevalda jämfört med att gruppen utgör elva procent av Gotlands totala befolkning.
  • På Gotland är fyra procent av de förtroendevalda utrikes födda medan motsvarande andel i befolkningen är sex procent. Andelen utrikes födda förtroendevalda motsvarar med andra ord näst intill andelen i befolkningen. Andelen utrikes födda är dock långt under riksgenomsnittet där gruppen utgör nio procent av de förtroendevalda, men 19 procent av befolkningen.

 ”2016 Vilka är lokalpolitikerna på Gotland?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!