Publicerad: 6 december 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanland?

96 procent av de 1 279 förtroendevalda i Västmanlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Kommunerna i Västmanland tillhör de i landet med jämnast könsfördelning och länet har något fler förtroendevalda än rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla tio kommuner och landstinget i Västmanlands län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Västmanland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 237 invånare och en landstingspolitiker per 1 606 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna och landstinget jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Västmanland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Västmanland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Västmanland:

  • 46 procent av de förtroendevalda i Västmanlands kommuner är kvinnor, jämfört med 43 procent för riket. Det gör Västmanland till ett av länen i landet med jämnast könsfördelning på kommunsidan. För landstingets del är könsfördelningen dock mer ojämn. 45 procent av de förtroendevalda i landstinget i Västmanland är kvinnor. Riksgenomsnittet för regioner/landsting är 48 procent.
  • Utrikes födda är bättre representerade bland de förtroendevalda i Västmanland än de är i riket. I Västmanland är 15 procent av de förtroendevalda utrikes födda, jämfört med att gruppen utgör 20 procent av befolkningen. I landet utgör utrikes födda i genomsnitt nio procent av de förtroendevalda, vilket är tio procentenheter mindre än av den totala befolkningen.

”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!