Publicerad: 29 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrland?

95 procent av de omkring 1 178 förtroendevalda i Västernorrlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västernorrland har en jämnare könsfördelning och har något fler förtroendevalda än rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla sju kommuner och landstinget i Västernorrlands län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Västernorrland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 245 invånare och en landstingspolitiker per 1 336 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna och landstinget jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.
De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Västernorrland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Västernorrland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Västernorrland:

  • I Västernorrlands kommuner är 44 procent av de förtroendevalda kvinnor, jämfört med 43 procent i riket som helhet. I landstinget är könsfördelningen nästan jämn med 49 procent kvinnor, vilket också är en procentenhet mer jämfört med rikssnittet.
  • Andelen utrikes födda är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Västernorrland, både i länets kommuner och i landstinget. Länet har fem procentenheter färre utrikes födda förtroendevalda i förhållande till andel av befolkningen. Riket har dubbelt så hög siffra på tio procentenheters skillnad.
  • 12 procent av de förtroendevalda är småbarnsföräldrar i Västernorrlands kommuner, vilket innebär att det finns en viss överrepresentation jämfört med befolkningen där gruppen utgör 11 procent.

Rapporten: ”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!