Publicerad: 22 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbotten?

96 procent av de omkring 1 558 förtroendevalda i Västerbottens län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västerbotten har en jämnare könsfördelning liksom något bättre representation av utrikes födda förtroendevalda än riksgenomsnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla 15 kommuner och Västerbottens läns landsting. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Västerbotten har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 192 invånare och en regionpolitiker per 1 434 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna och landstinget jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Västerbotten, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Västerbotten får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Västerbotten:

  • I Västerbottens kommuner är 45 procent av de förtroendevalda kvinnor jämfört med 43 procent i riket. I Västerbottens läns landsting utgör kvinnor 48 procent av de förtroendevalda, vilket motsvarar riksgenomsnittet för landsting.
  • Utrikes födda har en bättre representativitet bland förtroendevalda i Västerbotten jämfört med riket. Här är andel utrikes födda tre procentenheter lägre bland förtroendevalda än för befolkningen i sin helhet, medan riket har en underrepresentation på tio procentenheter.
  • Småbarnsföräldrar är väl representerad bland de förtroendevalda och motsvarar andelen av befolkningen i sin helhet på tolv procent.

Rapporten 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!