Publicerad: 17 januari 2017

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Värmland?

97 procent av de 1 710 förtroendevalda i Värmland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Värmland har fler förtroendevalda per invånare än riksgenomsnittet. Värmland är det län med störst andel kvinnliga landstingspolitiker och här finns även kommunen med bäst representation av unga förtroendevalda.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i de 16 kommunerna och landstinget i Värmland. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de 21 lokala rapporterna som släppts successivt under hösten.

Värmland är tillsammans med Dalarna och Västra Götaland de sista rapporterna som nu släpps. Värmlands rapport visar att det i genomsnitt är en kommunalpolitisk företrädare på 182 invånare och en landstingspolitisk företrädare på 1 409 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda än snittet i landet. Riksgenomsnittet är cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda på Värmland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att Värmland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Värmland:

  • Värmlands kommuner har sammantaget en något jämnare könsfördelning än riksgenomsnittet. 44 procent av kommunpolitikerna i Värmland är kvinnor, jämfört med 43 procent i riket i stort. Andelen kvinnor bland Värmlands förtroendevalda i kommunerna har ökat med två procentenheter sedan 2011 års undersökning. I Landstinget i Värmland är kvinnorna i majoritet: 54 procent jämfört med 46 procent män. Av alla rikets landsting är det Landstinget i Värmland som har högst andel kvinnor bland de förtroendevalda.
  • Utrikes födda är relativt väl representerade i Värmlands kommuner och landsting jämfört med övriga landet. Här är sex procent av de förtroendevalda utrikes födda, jämfört med att gruppen utgör tolv procent av befolkningen. Rikssnittet i landet visar en underrepresentation av utrikesfödda på tio procentenheter.
  • Var tionde kommunpolitiker i Värmland har barn under sex år, vilket innebär att det är en välrepresenterad grupp då småbarnsföräldrar utgör elva procent av befolkningen i länet.  I landstinget i Värmland är åtta procent av de förtroendevalda småbarnsföräldrar.
  • Munkfors är en av de kommuner i riket där representationen av unga är bäst i förhållande till andelen unga i befolkningen.  Endast en procentenhet skiljer mellan åldersgruppens andel bland de förtroendevalda respektive i befolkningen (15 respektive 16 procent).

Rapport: ”Vilka är lokalpolitikerna i Värmland, 2016”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!