Publicerad: 13 december 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholm?

96 procent av de cirka 5 169 förtroendevalda i Stockholms län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Länet har därmed betydligt färre förtroendevalda per invånare men en något större andel kvinnor än rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla 26 kommuner och landstinget i Stockholms län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Stockholms län har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 469 invånare, vilket innebär färre förtroendevalda per invånare jämfört med riksgenomsnittet som är 265 invånare per kommunpolitiker. Även på landstingssidan har Stockholms län en betydligt lägre politikertäthet med 5 374 invånare per förtroendevald medan riksgenomsnittet är 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Stockholms län, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Stockholms län får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Stockholms län:

  • 45 procent av de förtroendevalda i Stockholmskommunerna är kvinnor, jämfört med 43 procent för riket. I Vaxholm och Stockholm är kvinnor i majoritet bland de förtroendevalda med 54 respektive 51 procent. I Stockholms läns landsting är könsfördelningen nästan helt jämn: 49 procent kvinnor och 51 procent män, vilket innebär en procentenhet fler kvinnor än i riket överlag.
  • 12 procent av de förtroendevalda i länet är under 30 år jämfört med att gruppen utgör 21 procent av befolkningen. Unga förtroendevalda är därmed bättre representerade i Stockholms län än i landet som helhet, där motsvarande siffror är nio procent jämfört med 20 procent av befolkningen.
  • Botkyrka och Järfälla är bland de kommuner i Sverige som har den största andelen utrikes födda politiker: 24 procent respektive 23 procent. Trots detta är gruppen underrepresenterad i förhållande till andelen utrikes födda i befolkningen. I Vallentuna är andelen utrikes födda förtroendevalda 15 procent, vilket är lika stor andel som gruppen utgör av kommunens befolkning. För hela länet utgör utrikes födda 13 procent av de förtroendevalda, jämfört med 27 procent i Stockholms läns befolkning sammantaget.

2016 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län?

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!