Publicerad: 6 december 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanland?

95 procent av de 1 359 förtroendevalda i Södermanlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. I Södermanland är utrikes födda bättre representerade och här finns något fler förtroendevalda än rikssnittet.

Lena Micko, ordförande SKL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla nio kommuner och landstinget i Södermanlands län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Södermanland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 237 invånare och en landstingspolitiker per 1 743 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna och landstinget jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Södermanland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Södermanland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Södermanland

  • I kommunerna i Södermanland utgör kvinnor 44 procent av de förtroendevalda. Det innebär att könsfördelning här är något jämnare än för riket i sin helhet som har ett snitt på 43 procent kvinnor. I landstinget i Södermanland är 46 procent kvinnor, vilket dock är en ojämnare könsfördelning än snittet för landets landsting och regioner där 48 procent är kvinnor.
  • Utrikes födda är bättre representerade bland de förtroendevalda i Södermanland än i riket i sin helhet. 15 procent av de förtroendevalda i både kommunerna och landstinget är utrikes födda, jämfört med att gruppen utgör 19 procent av befolkningen. Det kan jämföras med att landet i snitt har nio procent utrikes födda bland de förtroendevalda, men gruppen utgör 19 procent av befolkningen.
  • Småbarnsföräldrar är väl representerade bland de förtroendevalda i Södermanlands kommuner. Gruppen utgör 12 procent av de förtroendevalda, vilket är lika stor andel som i befolkningen i sin helhet.

”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!