Publicerad: 1 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne?

96 procent av de omkring 5 050 förtroendevalda i Skåne är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Andelen politiska företrädare per invånare är färre än rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla 33 kommuner och region Skåne. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. I senaste valet röstade 92 procent av de röstberättigade i Lomma och kommunen har därmed landets högsta valdeltagande.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Skåne har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 281 medborgare och en landstingspolitiker på 3 128 invånare. Det innebär att här finns färre förtroendevalda per invånare jämfört med snittet i landet som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Skåne, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Skåne får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Skåne:

  • I Höganäs kommun har andelen förtroendevalda kvinnor ökat med nio procentenheter sedan 2011 till 52 procent av de förtroendevalda. I de skånska kommunerna är könsfördelningen något mer ojämn än riksgenomsnittet med 41 procent kvinnor jämfört med 43 procent i riket. I Region Skåne är 47 procent av de förtroendevalda kvinnor, vilket är en procentenhet lägre än riksgenomsnittet för regioner och landsting.
  • 23 procent av de förtroendevalda i Lund är 18-29 år, vilket kan jämföras med att gruppen utgör 29 procent av den totala befolkningen. Lund har därmed den högsta andelen unga förtroendevalda i riket som helhet. I riket är nio procent av de förtroendevalda under 30 år, men gruppen utgör 20 procent av den totala befolkningen.

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Skåne län?” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!