Publicerad: 22 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbotten?

97 procent av de omkring 1 640 förtroendevalda i Norrbottens län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Norrbotten har landets bästa representation av utrikes födda förtroendevalda och är även ett av de länen med jämnast könsfördelning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla 14 kommuner och Norrbottens läns landsting. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Norrbotten är ett av de län i landet som har jämnast könsfördelning, och representationen av utrikes födda är landets bästa (förtroendevalda motsvarar andelen utrikes födda i befolkningen).

Norrbotten har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 169 invånare och en regionpolitiker per 1 553 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna såväl som landstinget jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Norrbotten, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Norrbotten får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Norrbotten:

  • Utrikes födda i Norrbotten utgör elva procent av de förtroendevalda, vilket innebär att de har lika stor representation i den lokala politiken som de är andel av befolkningen som helhet. Det innebär att Norrbotten är det län i Sverige där utrikes födda är bäst representerade. I alla andra län är gruppen underrepresenterad med ett riksgenomsnitt på tio procentenheter jämfört med befolkningen i sin helhet.
  • I Norrbottens kommuner är 46 procent av de förtroendevalda kvinnor jämfört med 43 procent i riket. Norrbotten är därmed ett av de länen som har jämnast könsfördelning. I Gällivare och Jokkmokk utgör kvinnorna majoritet med 53 respektive 55 procent. Piteå har en helt jämn könsfördelning medan landstinget har 47 procent kvinnor, vilket är en procentenhet lägre än riksgenomsnittet.

Rapport: 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!