Publicerad: 8 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Kronoberg?

96 procent av de omkring 1 088 förtroendevalda i Kronobergs län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Här är fler förtroendevalda än rikssnittet och Växjö har stor andel förtroendevalda som är under 30 år.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla åtta kommuner och region Kronoberg. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

I Kronoberg har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 203 invånare och en landstingspolitiker per 1 287 invånare. Det innebär att här finns något fler förtroendevalda per invånare jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda i Kronoberg, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Kronoberg får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Kronoberg:

  • I Region Kronoberg är 48 procent av de förtroendevalda kvinnor, vilket speglar riket i övrigt. Representationen av kvinnor är däremot sämre i Kronobergs kommuner med 40 procent kvinnor jämfört med 43 procent för riket som helhet.
  • Växjö kommun har med sina 20 procent en väsentligt högre andel förtroendevalda under 30 år jämfört med riket där gruppen utgör nio procent. Växjö kommun har totalt 23 procent unga under 30 år, medan gruppen utgör 20 procent av den totala befolkningen i landet.

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!