Publicerad: 8 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar?

97 procent av de över 1 600 förtroendevalda i Kalmars län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män följer rikssnittet medan representationen av utrikesfödda är större.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla tolv kommuner och landstinget i Kalmar län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Kalmar län har i genomsnitt en kommunpolitiker per 179 invånare och en landstingspolitiker per 1 260 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda per invånare jämfört med snittet i landet som är på 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Kalmar län får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Kalmar:

  • Kalmar län följer samma könsfördelning bland de förtroendevalda som riket som helhet (43 procent av kommunpolitikerna är kvinnor). Mönsterås har en helt jämn könsfördelning.
  • Gruppen äldre förtroendevalda, 65 år och uppåt, är något underrepresenterad sett till hela Kalmar län, men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Siffran varierar mellan 15 procent i Högsby och 37 procent i Mörbylånga. I riket utgör äldre förtroendevalda 27 procent jämfört med 25 procent av befolkningen medan Kalmar har 26 procent äldre förtroendevalda jämfört med 30 procent av befolkningen.
  • Representationen av utrikesfödda är bättre bland Kalmar läns förtroendevalda än för landet som helhet. Andelen utrikesfödda förtroendevalda stämmer väl överens med andelen av befolkningen i exempelvis Emmaboda, Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!