Publicerad: 15 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköping?

97 procent av de omkring 1 981 förtroendevalda i Jönköpings län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jönköping har en högre andel politiker, men en lägre andel kvinnor som förtroendevalda än riksgenomsnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla 13 kommuner och region Jönköping. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Jönköping har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 195 invånare och en landstingspolitiker per 1 858 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Jönköping får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Jönköping:

  • Könsfördelningen i Jönköpings län är ganska ojämn och andelen kvinnor är lägre än riksgenomsnittet. I länets kommuner är i snitt 39 procent av de förtroendevalda kvinnor, vilket innebär att länet har den mest ojämna könsfördelning i landet (riksgenomsnittet för kommuner är 43 procent kvinnor).
  • Valdeltagandet i Habo är bland rikets högsta, 90 procent av de röstberättigade röstade i förra valet.
  • Andelen fritidspolitiker är lite högre än snittet – 97 procent jämfört med 96 procent för riket.
  • Andelen utrikesfödda förtroendevalda i Jönköpings län stämmer väl överens med riket som helhet. Aneby utmärker sig genom att andelen utrikesfödda som förtroendevalda stämmer överens med andelen utrikesfödda i befolkningen.

Ladda ner rapporten: ”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!