Publicerad: 29 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Jämtland?

94 procent av de omkring 922 förtroendevalda i Jämtlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jämtland har en jämnare könsfördelning och har fler förtroendevalda än rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla åtta kommuner och region Jämtland Härjedalen. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Jämtland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 161 invånare och en regionpolitiker per 983 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna och regionen jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Jämtland, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen Jämtland Härjedalen får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Jämtland:

  • I Jämtlands kommuner är 45 procent av de förtroendevalda kvinnor jämfört med 43 procent i riket som helhet.
  • I Jämtland är fyra procent av de förtroendevalda utrikes födda, vilket innebär att gruppen är relativt väl representerad då de utgör åtta procent av befolkningen.  Kommunerna i Jämtland har en jämnare representation av utrikes födda än landet som helhet, där nio procent av de förtroendevalda är utrikes födda, jämfört med 19 procent i befolkningen.

Rapporten: ”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Jämtlands län?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!