Publicerad: 1 november 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Halland?

96 procent av de omkring 1 137 förtroendevalda i Hallands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla sex kommuner och region Halland. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Halland följer i mångt och mycket den genomsnittliga bilden av en förtroendevald i landet. Halland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 326 invånare och en landstingspolitiker per 1 827 invånare. Det innebär att här finns något färre förtroendevalda per kommuninvånare men fler landstingspolitiker jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Halland får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Halland:

  • 51 procent av Region Hallands förtroendevalda är kvinnor och 49 procent män. 44 procent av de förtroendevalda är kvinnor i de halländska kommunerna. Sedan 2011 års undersökning har andelen kvinnor ökat i alla kommuner utom en. Tydligast är ökningen i Hylte där andelen kvinnor ökat med sju procentenheter.
  • I samtliga kommuner i Halland liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda. I Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg har mer än varannan förtroendevald eftergymnasial utbildning.
  • Ungefär var tionde förtroendevald har barn under sex år och Halland följer landet i övrigt. I Halmstad, som har den högsta andelen, utgör kategorin 14 procent av de förtroendevalda.

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!