Publicerad: 26 oktober 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg?

95 procent av drygt 1 400 förtroendevalda i Gävleborg är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. En större andel utrikesfödda är politiker här än i riket i stort.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla tio kommuner och Region Gävleborg. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Gävleborg har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 220 medborgare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda jämfört med snittet i landet som har cirka 265 invånare per kommunpolitiker. De förtroendevalda i Gävleborg har olika bakgrund och erfarenheter, likt medborgarna i övrigt, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och regionen i Gävleborg får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Gävleborg:

  • Andelen kvinnor har ökat i Region Gävleborg med tre procentenheter. Andelen kvinnor respektive män är nära 50 procent, och är nu jämnare än riksgenomsnittet (som består av 52 procent män och 48 procent kvinnor).
  • Utrikesfödda är bättre representerade bland de förtroendevalda i Gävleborg än i landet som helhet. (I Gävleborgs kommuner är elva procent utrikesfödda och utgör sex procent av de förtroendevalda medan riket har 19 procent utrikesfödda men bara en representation av nio procent av de förtroendevalda.)
  • Gävleborg har mycket god representation av småbarnsföräldrar i kommunpolitiken. 12 procent av de förtroendevalda har barn under sex år. I Bollnäs och Nordanstig har till exempel nära var femte förtroendevald barn under sex år.

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?” (2016)

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Ladda ner högupplöst bild på Lena Micko

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!