Publicerad: 17 januari 2017

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarna?

96 procent av de 1 864 förtroendevalda i Dalarna är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Dalarna har en högre politikertäthet än riksgenomsnittet, både på kommun- och landstingssidan.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i de 15 kommunerna och landstinget i Dalarna. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de 21 lokala rapporterna som släppts successivt under hösten.

Dalarna är tillsammans med Västra Götaland och Värmland de sista rapporterna som nu släpps. Dalarnas rapport visar att det i genomsnitt är en kommunalpolitisk företrädare på 169 invånare och en landstingspolitisk företrädare på 1 374 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda än snittet i landet. Riksgenomsnittet är cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Dalarna, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att Dalarna får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Dalarna:

  • 42 procent av de förtroendevalda i kommunerna i Dalarna är kvinnor. Det innebär att könsfördelningen är något mer ojämn jämfört med riket, där i snitt 43 procent utgörs av kvinnor. I landstinget Dalarna är däremot 48 procent av de förtroendevalda kvinnor, vilket motsvarar genomsnittet för hela Sveriges landsting och regioner.
  • Var tionde kommunpolitiker i Dalarna har barn under sex år, vilket stämmer väl överens med befolkningen i länet där elva procent är småbarnsföräldrar. Bland de förtroendevalda i landstinget är andelen småbarnsföräldrar åtta procent. I riket i stort är i genomsnitt elva procent av de förtroendevalda i kommunerna småbarnsföräldrar, jämfört med att gruppen utgör 13 procent av landets befolkning.
  • I Dalarna är utrikes födda bättre representerade bland de förtroendevalda än i det genomsnittliga länet. I Dalarnas kommuner är åtta procent av de förtroendevalda utrikes födda, medan gruppen utgör elva procent av hela länets befolkning. Den genomsnittliga underrepresentationen av utrikes födda förtroendevalda i rikets kommuner är tio procentenheter.

Rapport: ”Vilka är lokalpolitikerna i Dalarna, 2016”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Förtroendevalda i Sveriges län

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!