Publicerad: 20 december 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge?

97 procent av de 979 förtroendevalda i Blekinge är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Blekinge har fler förtroendevalda, mer jämn könsfördelning och bättre representation av utrikes födda jämfört med riket.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i de fem kommunerna och landstinget i Blekinge. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Kommunerna i Blekinge har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare på 185 invånare och en landstingspolitiker på 1 134 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda jämfört med landet i sin helhet, där rikssnittet är cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Blekinge, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Blekinge får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Blekinge:

  • I såväl Blekinges kommuner som i landstinget är könsfördelningen bland de förtroendevalda jämnare än för riket som helhet. 45 procent av de förtroendevalda i Blekinges kommuner är kvinnor, jämfört med att landets kommuner som har ett snitt på 43 procent. Länets kommuner har därmed ökat andelen kvinnor som lokalpolitiker med tre procentenheter sedan undersökningen 2011. Landstinget Blekinge har 51 procent kvinnor och 49 procent män bland de förtroendevalda jämfört med riksgenomsnittet som är 48 procent.
  • Andelen småbarnsföräldrar utgör lika stor andel av kommunernas förtroendevalda som de gör av befolkningen (12 procent). I landstinget finns en liten underrepresentation med 10 procent bland de förtroendevalda.
  • I såväl Blekinges kommuner som landsting är utrikes födda bättre representerade än riksgenomsnittet. Här utgör gruppen 10 procent bland de förtroendevalda jämfört med 13 procent i befolkningen. Det kan jämföras med riksgenomsnittet där det skiljer 10 procentenheter mellan andelen utrikesfödda som förtroendevalda jämfört med gruppens andel av totala befolkningen.

”2016 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinges län?”

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!