Publicerad: 27 februari 2018

Nyhet

Viktigt värna lokalt självstyre

Med den statliga granskningen av Nya Karolinska Solna riskerar regeringen det kommunala självstyret.

Vesna Jovic, vd SKL

Vesna Jovic

– Det är inte regeringen som ska revidera kommuner, landsting och regioner. Som medlemsorganisation kommer vi att ta upp en diskussion om detta med regeringen. Det är en fråga om att värna det lokala självstyret, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vi ser allt oftare hur de regionala och lokala uppgifterna, som regleras i kommunallagen, ifrågasätts och direkt styrs av den nationella nivån. Det är inte acceptabelt. Vi har en ordning med ansvarsutkrävande för kommun-, landstings- och regionpolitiker i allmänna val och – om det sker oegentligheter – inom ramen för vårt rättsväsende, säger Vesna Jovic.

– Vi förstår att den nationella nivån är angelägen om att de statliga satsningar som görs får önskad effekt. Staten har nödvändiga myndigheter för att följa upp hur statsbidrag används, säger Vesna Jovic.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!