Publicerad: 11 januari 2019

Nyhet

Viktigt med tydligt och långsiktigt läkemedelssystem

Idag överlämnade läkemedelsutredningen sitt slutbetänkande. Förslaget innebär stora förändringar och SKL ser risker med att det kan innebära svårbudgeterade kostnader för regionerna.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Läkemedelsutredningen lämnade sitt slutbetänkande till övergångsregeringen i dag. Det är en genomgripande utredning som beskriver komplexiteten i frågan där det idag finns ett delat ansvar mellan stat och regioner. Målsättningen från utredaren är att skapa ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel.

Utredningen föreslår att regionerna helt tar över ansvaret för sina läkemedelskostnader och att dagens riktade statsbidrag förs över till det generella statsbidraget.

Flera av utredningens förslag syftar till att förbättra förutsättningarna för en förbättrad jämlik tillgång till läkemedel. Det är positivt och helt i linje med målsättningen med den samverkan landsting och regioner etablerat på läkemedelsområdet.

– Det är positivt att den här utredningen kommer, vi behöver ett tydligare system för finansiering och prissättning. Men konsekvenserna av förslagen att regionerna ska ta det finansiella ansvaret måste vi analysera noga, det kan innebära både stora och svårbudgeterade kostnader, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL behöver nu tillsammans med regionerna analysera förslaget och återkomma med synpunkter i ett remissförfarande.

Mikael Svensson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!