Publicerad: 18 januari 2018

Nyhet

Viktigt initiativ för ökad säkerhet i skolan

Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.

Foto

Per-Arne Andersson.

– Det finns i dag ingen myndighet som på nationell nivå löpande arbetar med krisberedskap inom skolan. Barn och elever är väldigt utsatta vid en kris. Det är efterlängtat att Skolverket får rollen att ge skolan stöd i dessa komplexa och svåra frågor, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Det är ytterst angeläget att skolledningen har kunskap om hur de ska agera vid en kris och att det finns en konkret planering för hur skolan ska arbeta med säkerhet och krisberedskap, säger Per-Arne Andersson.

SKL lämnade i våras en hemställan till regeringen med konkreta förslag på hur Skolverket kan organisera och genomföra ett stöd i arbetet om säkerhet och krisberedskap, till såväl kommunala som fristående verksamheter.

Olika typer av stöd behövs

Efter flera tragiska händelser de senaste åren som berör skolelever – dådet i Trollhättan, bussolyckan i Härjedalen och knivdådet i Stockholm – har SKL märkt en ökad efterfrågan på stöd om säkerhet och krisberedskap.

Stöd som skolpersonal och kommuner efterfrågar är handböcker, övningspaket, utbildningar och kurser i krisberedskap, konflikthantering samt om agerande vid väpnat våld.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!