Publicerad: 27 november 2017

Nyhet

Viktigt besked om ändringar i ebo

SKL är positivt till regeringens förslag idag om att reformera eget boende (ebo). SKL har därmed fått gehör för mycket viktiga förändringar.

Förutom att presentera ett förslag om möjlighet för vissa ensamkommande att ansöka om uppehållstillstånd enligt gymnasiereglerna i den tillfälliga asyllagen, lämnade regeringen idag också besked om att man vill reformera asylsökandes rätt till eget boende (ebo).

– Det är mycket välkommet att vi äntligen, efter många år, får gehör för att begränsa de negativa konsekvenserna av ebo-reglerna. Dåliga egna boenden ökar segregationen och bidrar till en ojämn fördelning av mottagandet mellan kommuner, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Inte minst drabbas många barn av trångboddhet och mottagandet koncentreras till vissa kommuner och stadsdelar. Och det består även efter uppehållstillstånd när nyanlända vuxna och barn ska etablera sig i arbetslivet och i samhället. Vi förväntar oss att regeringen tar konkreta steg för ett genomförande omgående, säger Lena Micko.

Skola och socialtjänst berörs av förslag om ensamkommande

Det har funnits en oro hos landets socialtjänster runt framväxten av ett parallellsamhälle, där unga vuxna, som fått avslag på sin asylansökan, skulle välja att ändå stanna i landet som gömda.

– Förslaget om att fler ensamkommande ungdomar ska kunna söka uppehållstillstånd för studier ger unga människor en möjlighet att fortsätta sina liv här i Sverige under ordnade former, säger Lena Micko.

  • Ebo-reglerna innebär att det inte finns några krav på asylsökande att uppvisa ett ordnat boende för att bo utanför Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på besked om sin asylansökan. En majoritet väljer så kallat eget boende och i många fall handlar det inte om någon värdig bostad. Nyanlända som har bott i eget boende under asyltiden omfattas inte heller av möjligheten till anvisad bostad efter uppehållstillstånd genom Bosättningslagen.
  • Den nya möjligheten att få uppehållstillstånd för ensamkommande gäller de som fått avslag på en asylansökan som lämnades in senast 24 november 2015, samt att de ska ha haft handläggningstider på minst 15 månader och fyllt 18 år under den tiden. En ny lagstiftning förutsätter stöd i riksdagen och ambitionen är att lagstiftningen ska träda i kraft innan sommaren 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!