Publicerad: 7 november 2017

Nyhet

Viktigt besked från regeringen om personlig assistans

Regeringen kommer att föreslå förändringar i lagstiftningen för personlig assistans. Det är ett viktigt och efterlängtat besked.

– Det är ett mycket angeläget besked från regeringen och jag ser fram emot en snabb lagändring. De senaste domarna och Försäkringskassans tolkning av dessa, går på tvärs med den grundläggande tanken med personlig assistans. SKL har pekat på de orimliga effekterna när lagstiftningen urholkas, både för de som har behov av assistans för att kunna fungera i sin vardag och för kommunerna, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Kommunerna har redan tidigare fått ta över ansvaret för många tusen personer som tidigare fått beviljad personlig assistans från försäkringskassan. Mellan 2009-2015 ökade kommunernas kostnader med ca 2 miljarder kronor och SKL:s beräkningar visar på ytterligare ökningar med ca 1,5 miljarder kronor under 2016 och 2017. Den senaste domen och Försäkringskassans tolkning ger oöverblickbara konsekvenser för kommuner, landsting och individer i behov av stöd. De domar och beslut som bidragit till denna utveckling, bör ses över.

SKL anser att staten bör ersätta de kommuner som fått ta över personer med personlig assistans fram till att den nya lagstiftningen är på plats.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!