Publicerad: 7 december 2019

Nyhet

Viktigt besked att kostnadsvillkoret tas bort helt

Regeringen gav i dag besked om att det så kallade kostnadsvillkoret i likvärdighetsbidraget till skolan ska tas bort. Samtidigt aviserades ökade rapporteringskrav.

Mats Gerdau, ordförande utbildningsberedningen SKR

Mats Gerdau

Det finns en bred enighet om att konstruktionen av likvärdighetsbidraget inte fungerar. Det har kritiserats hårt, eftersom det ger en kortsiktighet som gör det svårt för kommunerna att ta sitt ansvar.

− Det är viktigt och riktigt att regeringen nu går Sveriges kommuner och SKR till mötes och tydligt säger att kostnadsvillkoret ska tas bort och det redan nästa år. Kostnadsvillkoret är mest besvärligt för de kommuner som är i störst behov av mer resurser, eftersom de är de som har minst ekonomiska marginaler, men det har drabbat de flesta kommuner mer eller mindre, säger Mats Gerdau, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners utbildningsberedning.

Utbildningsminister Anna Ekström aviserade samtidigt i dag att likvärdighetsbidraget kommer att följas av skärpta krav på beskrivning av hur bidraget ska användas och i efterhand hur det har använts.

− Jag känner viss oro över att kommunerna ska ägna ännu mer tid åt att administrera riktade statsbidrag. Kommunerna vittnar ofta om att administration och detaljerade krav på återrapportering tar stora resurser i anspråk, som annars kan användas i skolorna. Jag förutsätter att SKR bjuds in till samtal om hur de nya reglerna ska utformas, så att de blir effektiva och verkligen bidrar till ökad likvärdighet i skolan, säger Mats Gerdau.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!