Publicerad: 17 november 2016

Nyhet

Viktigt att utgå från kommunernas planer

Regeringen har tillsatt en samordnare för samlad exploatering. Att uppdraget utgår från kommunernas planering är bra.

Regeringen tillsatte idag Johan Edstav som samordnare för samlad exploatering för att som regeringen själv beskriver det ” Regeringen vill medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling”.

Uppdraget är delat i två där den första delen handlar om att identifiera var statlig infrastruktur kan underlätta kommunernas byggande. 

– Att staten utgår ifrån de byggplaner kommunerna har eller vill planera men inte kommer vidare med för att det saknas statlig infrastruktur är riktigt bra tänkt. Tidigare har vi upplevt en situation som varit tvärt om, att byggandet skulle ske utifrån var infrastrukturen skulle byggas, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I den andra delen ska utredaren hitta nya områden för exploatering som kommunerna inte har identifierat i sina planer.

– Det låter lite långsökt och kan bli svårt för utredaren, med tanke på kommunernas försprång när det gäller till exempel lokalkännedom. Men SKL och kommunerna hjälper gärna till, om staten står fast vid att ta sitt ansvar för infrastrukturen, säger Lena Micko.

– Samordnaren skulle även kunna bistå kommunerna i sådana exploateringar där arbetet avstannat till följd av oenighet med staten om motstående intresse, säger Lena Micko.

Läs mer om regeringens förslag på http://www.regeringen.se/ (nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!