Publicerad: 25 juni 2015

Nyhet

Viktiga inspel till avfallsutredning

Regeringen vill att kommunerna ska ansvara för insamlingen av hushållens tidningar och förpackningar. SKL har viktiga inspel till utredningen som nu tillsätts om hur ansvaret bör utformas.

Sopsorteringsstation.

I dag ansvarar producenterna för insamlingen av tidningar och förpackningar, medan kommunerna samlar in övrigt hushållsavfall. Många kommuner vittnar dock om att producenterna inte tar sitt ansvar fullt ut. Kommunerna och fastighetsägarna får träda in. Syftet med att samla allt ansvar på kommunerna är att insamlingen av avfall ska fungera bättre.

Kommunalt ansvar kan ge vinster

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det är viktigt att insamlingen av avfall fungerar på bästa sätt. Med en väl fungerande insamling är det enkelt för hushållen att lämna avfall till återvinning. Med ökad återvinning minskar vår påverkan på klimatet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Att samla insamlingsansvaret på kommunerna kan ge flera vinster. Kommunerna kan hitta effektivare lösningar. Invånarna kan också utkräva politiskt ansvar vilket innebär att de får inflytande över insamlingen. SKL företräder kommunerna och vi bistår gärna utredningen i ett samarbete med producenterna och fastighetsägarna, säger Lena Micko.

SKL:s inspel till utredningen

  • Kommunerna har bäst kännedom om hur insamlingen av tidningar och förpackningar ska utformas lokalt för att göra störst nytta. De måste få arbeta utifrån lokala förutsättningar. Regeringen ska inte reglera hur insamlingen ska utföras.
  • Ett nationellt mål om vad kommunernas insamling ska uppnå kan bidra till arbetets effektivitet.
  • Ersättningen som producenterna ska ge kommunerna för insamlingen av tidningar och förpackningar ska motsvara en god servicenivå. Ersättningen ska täcka kostnaderna för den insamlingsnivå som regeringen kräver.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!