Publicerad: 7 juni 2017

Nyhet

Viktiga förslag om sent anlända elever i grundskolan

SKL ser flera bra förslag i utredningen om sent anlända elever i grundskolan, som lämnades till regeringen idag.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

Per-Arne Andersson

– Det behövs snabba och individuellt anpassade insatser för att möta behoven hos nyanlända elever som börjar skolan i årskurs 7-9. Rätt stöd i tid ökar möjligheten för eleverna att komma in på gymnasiet. Det är väsentligt för elevernas livskvalitet, för kommunernas ekonomi och landets välfärd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Individuell studieplan och mer studiehandledning

Utredningen kommer med många konstruktiva förslag. Några av dem är:

  • sent anlända elever ska få rätt till en långsiktig individuell studieplan
  • skriftligt omdöme istället för terminsbetyget F för att underlätta övergångar mellan skolor och skolformer.
  • förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever, vilket SKL länge drivit för att minska administrativt krångel.
  • Möjligheten till undervisning i enbart 10-12 ämnen för att underlätta behörigheten till gymnasiet.

– Det är viktigt med en jämnare fördelning av asylboenden i kommunerna så att nyanlända elever kan bo kvar i sin kommun. Uppbrotten från skolor och kompisar gynnar inte studierna. Utredningen berör detta, men frågan behöver lyftas ytterligare, säger Per-Arne Andersson.

De senaste åren har Sveriges kommuner tagit emot ungefär 70 000 nyanlända elever. Många av dem har anlänt i senare grundskoleåren eller i gymnasieålder.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!